Es constitueix el Comitè de Cogestió del pop roquer.

S’ha constituït el Comitè de Cogestió del pop roquer del litoral de la Catalunya Central. En parlem amb el director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela i el patró major de la Confraria de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer.

Baixat l’audio