Actualitat – Brossa Marina

L’ICATMAR ha fet públic un informe sobre la quantitat de brossa marina al litoral. S’han realitzat diferents mostrejos a diferents caladors pesquers gràcies a la cooperació amb les barques d’arrossegament. Les conclusions d’aquest informe és que el plàstic segueix sent una de les tipologies de brossa més preocupants, sobretot a la zona central, i amb les tovalloletes d’un sol ús com  protagonistes. 

Baixa’t l’àudio