Actualitat – Cogestió del Pop Roquer

Coneixem en quin moment es troba el Comitè de Cogestió del Pop roquer de les Terres de l’Ebre creat ara fa un any i que s’ha reunit recentment per abordar diferents qüestions.

Baixa’t l’audio