Actualitat – Fundació ENT

La Fundació ENT ha realitzat un informe en el qual estudia l’acceleració de l’economia blava i les seves activitats. L’informe constata que l’evolució històrica d’aquestes activitats impossibilita la seva tendència a l’alça.

Baixa’t l’àudio