Ciència i Medi Ambient – Estudi sobre l’estat de la Sardina a la Costa Catalana

L’estat de la sardina a la costa catalana és objecte d’estudi des de fa temps després de constatar que hi ha menys captures d’aquesta espècie i les que hi ha presenten menys greix i una menor capacitat reproductiva. És per això que s’està monitoritzant aquesta espècie al llarg de la costa.

Baixa’t l’àudio