Col·laborador – Enric Sagristà, Doctorat en Geologia i Consultor Mediambiental

Els resultats d’una enquesta feta pels Ajuntaments de Malgrat i Blanes sobre les accions de protecció a la desembocadura de la Tordera constaten la voluntat de la ciutadania d’augmentar el grau de protecció d’aquest espai. Ho analitzem amb Enric Sagristà, Doctor en geologia i Consultor Mediambiental que, a més, és una de les persones implicades directament en aquest procés participatiu.

Baixa’t l’audio