Consell Català de Cogestió Marítima

La Generalitat ha obert un procés de consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima. En parlem amb Rosario Allué, sub-directora general de Política Marítima, Control i Formació.

Baixa’t l’audio