Cultura – Llibre de la Cort de la Mar de Roses

A la Baixa Edat Mitjana, va funcionar a la vila de Roses una cort específica de justícia dedicada a debatre i jutjar els afers de pesca dins dels límits de la Mar de Roses. El llibre de la Cort de la Mar de Roses recopila tota aquesta informació.

Baixa’t l’audio