Dones de Mar – Núria Obiols

Núria Obiols és Capitana Marítima de Tarragona. A nivell de Catalunya és la única dona amb aquest càrrec. A nivell de tot l’Estat, hi ha una trentena de capitanies marítimes i només 3 dones al capdavant, a Alacant, Gijón i Tarragona.

Baixa’t l’audio