En profunditat – Sensors

Amb l’investigador de l’Institut de Ciències del Mar, Joaquín Ignacio Salvador parlem de sensors i instrumental científic.

Baixa’t l’audio