En Profunditat – Ser Pescador a la ciutat de València

Frederic Aparisi és professor d’història medieval a la Universitat de València. Acaba de coordinar un monogràfic sobre la pesca durant l’època medieval en què ell mateix hi escriu un article: Ser pescador a la Ciutat de València en època medieval.