En profunditat – Sevei d’Oceanografia Operacional de Catalunya

Avança el desplegament del Servei d’Oceanografia Operacional de Catalunya liderat per l’ICATMAR. Un servei que es va posar en marxa l’any passat amb l’adquisició d’un primer radar d’alta freqüència per recopilar dades de les velocitats de superfície dels corrents marins amb una resolució de 2 a 3 km i un abast d’uns 60 km mar endins.  

Baixa’t l’àudio