En Profunditat – Taula de Cogestió Marítima

L’1 de febrer de 2019 es va constituir la Taula de Cogestió Marítima del Baix Empordà. Un espai permanent de participació on es debaten i concreten propostes per millorar la gestió i ordenació dels usos i activitats en l’àmbit de l’espai marí protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000 Litoral del Baix Empordà.

Baixa’t l’audio