Informe ‘Un litoral al límit’

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible ha publicat l’informe ‘Un litoral al límit’. Un document que fa recomanacions per a una gestió integrada de la costa catalana.

https://www.youtube.com/watch?v=Ib45Fc00zFY&t=809s