Interactiu – Carles Clastre

Amb Carlos Clastre parlem de la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona i dels projectes que tenen en marxa. Entre aquests col·laboren amb la Vendée Globe 2020 i el navegant Dídac Costa.


Baixa’t l’audio