Interactiu – Reducció esforç pesquer

La CE treballa amb un reglament que vol imposar per l’any vinent una reducció de l’esforç pesquer del 15% a la Mediterrània Occidental. Coneixem amb Jaume Carnicer, Antoni Marzoa i Jordi Fulcarà quina serà l’afectació real d’aquesta reducció a les confraries catalanes si finalment s’acaba imposant.

Baixa’t l’audio