Medi Ambient – Jardins Submergits de La Selva

L’associació s’Agulla de Blanes treballa des de l’any 2011 en el projecte “Els Jardins Submergits de la Selva”. Es tracta d’una iniciativa que estudia el fons marí i el litoral comprès entre Blanes i Tossa. Durant aquest temps han descobert uns microplàstics flotants en el que anomenen “Jardins Submergits” a uns 60 metres de fondària que contenen una espècie de coralls. Aquests microplàstics, evidentment provinents de la contaminació humana, posen en perill aquest hàbitat de la Selva Marítima.

Baixa’t l’audio