Podcast ICM – Degradació Mercuri

Una investigació, liderada per l’ICM i la UAB, ha desvelat la capacitat de certs bacteris marins per degradar el mercuri. Es tracta d’un estudi pioner ja que fins ara les recerques s’havien centrat en la formació del mercuri però no en la seva degradació. Ara, aquest avenç, pot marcar noves i interessants línies d’investigació.