Segona hora (06/09/2018)

El director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, parla sobre l’estratègia marítima de Catalunya i els nous models de cogestió. Coneixem les jornades divulgatives sobre la pesca sostenible que organitza a Cadaqués l’Institut de Ciències del Mar. I entrem als fogons per cuinar un pop a la gallega.

Baixa’t l’àudio