Sergi Tudela ens presenta el Pla de Gestió de la Sèpia.

Parlem de la constitució del Comitè de Cogestió del pla de gestió de la sèpia a les badies de Pals i Roses amb el Director
General de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela.

Baixa’t l’audio