Tema del Dia – Vides de Sal

‘Vides de Sal’ és un documental etnogràfic que vol donar una visió holística del sector pesquer donant veu als seus protagonistes tot captant els reptes principals del sector: canvi climàtic, estat del recurs de les espècies i impacte d’activitats marítimes. El documental, dirigit per Sílvia Gómez, s’ha presentat al Museu Marítim de Barcelona amb la intenció que circuli per tot el territori. 

Baixa’t l’àudio